.SO Registrars

Diiwaanada la aqoonsan yahay

Raadi hoosta liiska .SO Diiwaanada la aqoonsan yahay. Waxaad ka dooran kartaa Diiwaanhayaha liiska laakiin waxaa lagugula talinayaa inaad la xiriirto Diiwaanhayayaasha ka hor inta aadan samayn xulashada ugu dambeysa.

Diiwaangeliyayaasha (Somali) Gudaha

Diiwaangaliyayaasha Caalamiga ah 

Haddii aad xiiseyneyso bixinta diiwaangelinta domainka ee macaamiishaada, fadlan riix halkan

 

Fadlan Ogow in khidmadaha diiwaan-gelinta ay ku kala duwanaan karaan diiwaan-geliye kale

Shirkadaha oo dhan oo xiiseynaya inay bixiyaan diiwaangelinta domainka waa inay soo diraan warqad rasmi ah iyo shirkad faah faahsan hawlaha shirkadda, goobta iyo awoodaha dib u eegista registrars@sonic.so

Send a Message