.SO Registrars

Diiwaanada la aqoonsan yahay

Ka raadi liiska hoose Diiwaan geliyayaasha .SO ee la aqoonsan yahay. Waxaad ka dooran kartaa Diiwaan hayaha liiska laakiin waxaa laguugula talinayaa inaad la xiriirto Diiwaan hayayaasha ka hor inta aadan samayn xulashada ugu dambeysa.

Diiwaangeliyayaasha (Somali) Gudaha

 1. Afrotech
 2. Aleelo
 3. Asal Solutions
 4. Daauus
 5. Datafield Trading LLC
 6. Ileys Inc
 7. Miftah Technology
 8. Raed Technologies
 9. Ramaas
 10. Somali Optical Networks
 11. Somali Technology Group
 12. SOSTEC
 13. Suubbis
 14. Tabaarak ICT Solutions
 15. YOOLTECH
Haddii aad xiiseyneyso bixinta diiwaangelinta domainka ee macaamiishaada, fadlan riix halkan
Fadlan Ogow in khidmadaha diiwaan-gelinta ay ku kala duwanaan karaan diiwaan-geliye kale

Shirkadaha oo dhan oo xiiseynaya inay bixiyaan diiwaangelinta domainka waa inay soo diraan warqad rasmi ah iyo shirkad faah faahsan hawlaha shirkadda, goobta iyo awoodaha dib u eegista registrars@sonic.so

Send a Message